Teràpia individual

Tristesa, ansietat, processos de dol, habilitats socials, pors, dificultats laborals, depressió…

Teràpia familiar

Infants i adolescents, límits, relacions conflictives, estrès, ira, dificultats de comunicació…

Teràpia de parella

Gestió emocional, projecte de vida, comunicació, assertivitat, discussions destructives, convivència…