Teràpia de parella

La teràpia de parella ajuda a la detecció, comprensió i resolució dels conflictes.

L’objectiu és millorar la comunicació, trobar noves formes d’acords i facilitar la negociació davant les diferències existents.


Les problemàtiques més habituals són:

  • Hàbits personals que acaben afectant a la parella.
  • Dificultats de comunicació.
  • Manca o canvi en el projecte de vida conjunt.
  • Conflictes amb els fills que afecten a la parella.
  • Infidelitat.
  • Manca de confiança.
  • Rutina.
  • Abús de poder.
  • Relació de dependència.
  • Problemes de salut.